Վեդի համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 90042510232515000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900425102309175Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900425102234200000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90042510228350000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / մինչև 26 քմ մետր/  3500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 26 քմ համար/  4500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ա թա)Համ. տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վճակաղաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900425102099100000Տարեկան  Ընտրել
1142Բ թբ)այլ գովազդ 900425102259800Ամսական  Ընտրել
1146 Խանութներում, կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90042510237430000Տարեկան  Ընտրել
1137Գ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / մինչև 26 քմ - 50քմ/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 51քմ - 100 քմ/  6500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 101-ից մինչև 200 քմ /  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դա) Ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվությունից / 501քմ և ավել/  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137է դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 26-ից մինչև 50 քմ համար/  5500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 51-ից մինչև 100քմ համար/  6500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 101-ից մինչև 200քմ համար/  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1137ժ դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 201-ից մինչև 500քմ համար/  12500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի դբ) Ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար / մինչև 501 և ավել քմ համար/  23000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար / մինչև 26 քմ համար/  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /26 քմ-ից մինչև 50 քմ/  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /51 քմ-ից մինչև 100 քմ/  13000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /101 քմ-ից մինչև 200 քմ/  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար /201 քմ-ից մինչև 500 քմ/  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Հ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի իրացման թույլտվության համար / 501 քմ և ԱՎԵԼ/  46000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ա Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /մինչև 26 քմ-ի համար/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Բ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /26-ից մինչև 50 քմ -ի համար/  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Գ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /51-ից մինչև 100 քմ -ի համար/  7500Եռամսյակային  Ընտրել
1141Դ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /101-ից մինչև 200 քմ -ի համար/  10000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Է ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /201-ից մինչև 500 քմ -ի համար/  9000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ե ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /201-ից մինչև 500 քմ -ի համար/  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Զ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /501 քմ և ԱՎԵԼԻ համար/  20000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ը ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /501 քմ և ԱՎԵԼԻ համար/  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Թ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /101-ից մինչև 200 քմ -ի համար/  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ժ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /51-ից մինչև 100 քմ -ի համար/  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Ի ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ /26-ից մինչև 50 քմ -ի համար/  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1141Լ Հանրային սննդի կազմակերպման եվ իրացման թույլտվություն /մինչև 26 քմ-ի համար/  1500Եռամսյակային  Ընտրել